Fideos Hyfforddiant Efengylu Personol

Dysgu sut i rannu ein bywydau a ffydd ag eraill a’u harwain at fywyd yng Nghrist.

Cwrs o chwech sesiwn yn y Gymraeg i’w ddilyn yn bersonol neu fel grwp capel/eglwys leol. Gallwch lawrlwytho’r fideos a chanllawiau arweinwyr yma.

Efengylu Personol